główna zawartość
artykuł nr 1

 Realizacja normy ISO 14001 w naszej szkole wpływa znacząco na:

  • ustawiczną poprawę stanu środowiska naturalnego,
  • oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży.

Szkoła nasza uzyskała certyfikat ISO 14001 w 2001r.